วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Windows Server 2003คืออะไร(DataDomm)


Windows Server 2003 คือแพล็ตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับผู้ใช้ ให้มุมมองใหม่ของข่าวสารทางธุรกิจที่สำคัญต่อผู้ใช้ เพื่อจะสามารถทำงานร่วมกัน จัดการ และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการแข่งขันได้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น